PRATA – ett samtal om attityder kring alkohol i SAM och SAU

Under våren 2017 har ett samarbete inletts mellan SAM, SAU och Hela Människan, där vi tillsammans vill föra ett samtal om hur synen på alkohol och alkoholbruk är, och eventuellt har förändrats, i våra församlingar och föreningar.
 
Under våren 2017 har enkätundersökningar gjorts där vi fått in ett gott underlag från medlemmar i SAM/SAU. Vi går nu vidare i detta arbete till nästa steg. Vi erbjuder samtalskvällar kring temat som tar sin utgångspunkt i den undersökning som gjorts, i forskning och erfarenheter kring frågor om alkohol.
 
Projektet har fått namnet PRATA, vilket betyder:
Personlig
Reflekterad
Attityd
Till
Alkohol
 
Detta beskriver också projektets primära syfte: Vi vill framför allt föra ett samtal kring dessa frågor, kring förväntningar och attityder.
Vi kommer gärna och besöker er för att vi tillsammans ska få möjlighet att prata kring dessa viktiga frågor på ett öppet och ärligt sätt.
 
Som församlingar och föreningar har ni möjlighet att boka ett tillfälle under våren 2018, då vi kommer till ert sammanhang och leder ett samtal i dessa frågor, samt delar erfarenheter och tankar. 
Hör av er till oss så snart som möjligt.
 
Lars-Gunnar Wettebrand, Hela Människan – lg.wettebrand@helamanniskan.se
Kjell Larsson, SAM – kjell.larsson@alliansmissionen.se
Mikael Celinder, SAU – mikael.celinder@sau.nu

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR