Ge för livet 2018

Insamlingar via Ge för livet har förbättrat tillvaron för tusentals människor över hela världen. Kunskaper och verktyg öppnar möjligheter för en bättre framtid, för de som berörs av våra projekt. Genom att vi har personal på plats, eller kontakt med en samarbetsorganisation som bedriver projekten, vet vi säkert att bidragen kommer fram och att de används på rätt sätt.
 


Här kan du ladda hem projektkatalogen för 2018 >

I länkarna längre ner på sidan kan du ladda hem informationsblad om just din församlings projekt (samma information som i projektkatalogen).

Inbetalningar till Ge för livet görs till SAM:s Insamlingsstiftelse: PG 90 00 84-5, BG 900-0845 eller Swish 123 900 08 45. Märk inbetalningen Ge för livet, projektnummer (se projektkatalogen)

Ge för livet är en utmärkt insamlingskanal att som församling använda även utanför kyrkväggarna. Här kan alla vara med, och alla behövs! Se hur några av våra församlingar har samlat in pengar, eller ta del av våra insamlingstips.

Om Ge för Livet

Insamlingskanalen Ge för livet drivs av Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan i samarbete med lokala församlingar runt om i landet. Ändamålet är att samla in pengar bland den svenska allmänheten till förmån för socialt arbete i cirka 25 länder. Projekten som bedrivs berör i första hand hälso- och sjukvård, utbildning, barn och fattigdomsbekämpning.

 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR