Apollos - för församlingens växt och förnyelse

Apollos hjälpte församlingen i Korinth att växa. Därför har SAM:s nya redskap för församlingens förnyelse och växt fått sitt namn efter honom. Apollos är ett redskap för församlingar som vill växa.

Apollos är en process som löper över två till tre år och innehåller fyra olika moduler. Dessa fyra moduler illustreras av en triangel och tre cirklar.

Det första steget är att formulera församlingens vision. Det andra är att ta reda på behoven i församling och i samhälle. Det tredje är att bearbeta och formulera församlingens värderingar. Det fjärde steget handlar om församlingens engagemang, vad vi gör tillsammans utifrån vår vision, behoven och våra värderingar. Det blir som en cirkelprocess som förnyas och upprepas.

Församlingen får en handledare, som följer församlingen genom hela Apollosprocessen i den takt det passar för församlingen. Handledaren besöker församlingen minst två gånger i varje modul. 

Verktygslådan

Apollos innehåller även en verktygslåda med olika verktyg som kan användas i församlingsbygget. 

Apollos erbjuder flera olika verktyg för utvärdering av församlingens nuläge. Bland dem finns bland annat NFU-undersökning, Styrkebaserad undersökning och SWOT-analys. 

Apollos erbjuder även verktyg för arbetet inom olika områden av församlingens liv, som t.ex. vision, smågrupper, integration, evangelisation, internationell mission, gudstjänster, musik, diakoni, konflikthantering och lärjungaträning. 

Arbetsgång 

Församlingen kontaktar SAM och en handledare gör ett besök i församlingen för att presentera Apollos. Efter beslut om deltagande görs en överenskommelse med handledaren. 

Apollos modul 1, Vision

 • Besök av handledare
 • Arbete med visionen
 • Besök av handledare

Apollos modul 2, Behov

 • Besök av handledare
 • Kartläggning av församlingen med ett verktyg
 • Kartläggning av samhället
 • Besök av handledare

Apollos modul 3, Värderingar

 • Besök av handledare
 • Arbete med och formulering av församlingens värderingar
 • Besök av handledare

Apollos modul 4, Engagemang

 • Besök av handledare
 • Strategi och handlingsplan för församlingens fortsatta engagemang 
 • Besök av handledare
 
 

Är du och din församling intresserade av att jobba med Apollosprocessen?

Vill du veta mer om Apollos, beställ gärna vårt tolvsidiga häfte som beskriver lite mer vad det handlar om, maila info@alliansmissionen.se eller ring 036-30 61 50

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Melin
pionjärkonsulent med ansvar för församlingsplantering och församlingsutveckling. 
036-30 61 69 
jonas.melin@alliansmissionen.se

Lars-Gunnar Jonsson
missionssekreterare med ansvar för SAM:s arbete i Sverige
036-30 61 60 
lars-gunnar.jonsson@alliansmissionen.se

Ulf Häggqvist
församlingskonsulent
036-30 61 63
ulf.haggqvist@alliansmissionen.se

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR