Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2016-02-12
I september 2015 lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030, men redan idag går stora delar av biståndet till annat än fattigdomsbekämpning. Trots det vill flera EU-länder vidga begreppet, så att biståndet i större utsträckning tillåts finansiera militära utgifter och inhemskt flyktingmottagande.


2016-02-09
SAM vill mission. Vi vill att fler människor över hela vår värld ska lära känna och följa Jesus. Vi vill möta behov, både kroppsliga, själsliga och andliga, och arbeta för att Guds församling ska växa i storlek och mognad.

2016-02-03
Ibland räcker det med att byta miljö för att kreativiteten ska komma igång.

2016-01-29
De lämnade regimen i Egypten och kom till Sverige 2001 respektive 2003. Nu ägnar Morad och Sozan Monier sina liv åt att visa på Jesu kärlek till människor som är nya i Sverige. De möter många sargade personer, men ser hur Gud förvandlar och upprättar.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR