Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2017-03-23
En tilldragande, missionell och evangelisk församling - hur når vi dit? Läs om församlingen i Månsarp som under ett par år arbetat mycket med dessa frågor.


2017-03-20
Georg Andrén, 57, föreslås bli biståndsorganisationen Diakonias nya generalsekreterare. I dag är han Sveriges ambassadör i Guatemala, och har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. Han förväntas tillträda under hösten 2017.

2017-03-17
Smålandsbördiga Jakob och Hanna Josefsson bor i Malmö med den tydliga målsättningen att visa människor vägen till Jesus. Formerna för detta är måhända nya i SAM:s sammanhang, men knappast ur ett historiskt perspektiv. Det var så här den första kristna församlingen börjande.

2017-03-07
Söndagförmiddagsgudstjänsten är slut och hela församlingen drar iväg till parken strax bredvid kyrkan. I parken har missionsrådet i Storegårdskyrkan, Eksjö hängt upp en stor banderoll ”Spring och Ge för Livet”, det är dags för församlingens missionslopp.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR