Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2016-04-15
Efter två år av rivning, utbyggnad och renovering av lokalerna på Järnvägsgatan i Horda står nu en större och helrenoverad kyrka klar att använda. Det firar Horda Frikyrka med festgudstjänst på söndag 17 april kl 10.00.


2016-04-11
Under SAM:s årskonferens på Gullbrannagården vill vi inbjuda er kör till att vara med i en konferenskör som medverkar i högtidsgudstjänsten den 8 maj.

2016-04-06
Fyra dagar då vi söker Guds hjärtslag. Då de yngsta och de äldsta och alla däremellan samlas, umgås och möter Gud på olika sätt. Det är vad vi önskar och hoppas på under SAM:s årskonferens 2016.

2016-03-21
Att värna den jord som Gud älskar, hur väl har vi lyckats med det? Välkommen till en seminariedag på Örebro Missionsskola!

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR