Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2014-09-11
Detta är en uppmaning till bön och fasta för Alliansmissionens missionsarbete i Sverige och världen den första måndagen varje månad. Vill du vara med?


2014-08-28
Idag skriver Sveriges interreligiösa råd ett uttalande om situationen i Irak. Undertecknarna är religiösa ledare som representerar åtta religioner i Sverige, inklusive presidiet för Sveriges kristna råd.

2014-08-19
I augusti varje år arrangerar SAM en missionsarbetarkurs för pionjärarbetare och hemmavarande utlandsarbetare. Programmet består av bibelstudier, föreläsningar, samtal, gemenskap, god mat och en hel del bön.

2014-08-01
För 150 år sedan var slaveriet lagligt och skedde helt öppet. Idag, trots förbud, finns uppskattningsvis cirka 30 miljoner slavar i en handel som är dold.

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR