Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
Sayed målar en av fasaderna på förskola som drivs av Skillingaryds missionskyrka. Foto: Roland Oskarsson
2016-10-24
”Kontakten med flyktingarna har betytt mycket även för församlingen. Många medlemmar är engagerade och djupa relationer har knutits. Det har blivit samtal om allt från vardag till djupare frågor om livet och tron.”
I Skillingaryds missionskyrka har man valt att aktivt arbeta med integration, framförallt har man lärt känna många av dem som bor på Götaströms asylboende


2016-10-12
11-19 februari 2017 har du möjlighet att följa med SAM och Mullsjö Folkhögskola på en resa till Israel.

2016-10-06
När Jesus kallade oss att följa honom exkluderade han inte den stora delen av våra liv som spenderas på våra jobb. Faktum är att han otvivelaktigt tänkte speciellt på våra arbetsplatser. Efterföljare av Jesus måste följa honom på sina arbetsplatser. Men hur man gör det rent konkret är fortfarande ett av de mest försummade områdena av lärjungaskap i kyrkan idag.


2016-10-04
Har du frågor och tankar kring hur man möter barn med speciella behov?
Ibland är det en svår utmaning att leda en barngrupp där någon/några individer är utåtagerande.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR