Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2016-08-23
I en mycket orolig tid då andra TV-kanaler visar våld och spänning som sprider mer rädsla, sprider SAT-7 istället hopp och kärlek.


2016-08-04
I centrala Mocambique arbetar Kubatsirana, en ekumenisk förening bestående av ca 100 församlingar, för att mobilisera församlingar och enskilda för socialt ansvarstagande. Modellen kallas Umoja, vilket är swahili och betyder tillsammans.

2016-07-28
Den 12 november arrangeras en utbildningsdag i Jönköping för dig som arbetar eller är engagerad i en förening, församling eller organisation där du möter barn och unga i utsatta livssituationer. Kom och inspireras!

2016-07-21
I juni 1950 reste två SAM-medarbetare till Japan för att undersöka var man kunde påbörja ett nytt arbete. Året därpå inledde SAM sitt missionsarbete i Japan. Man bildade inget eget samfund, utan tillsammans med Evangeliska Alliansmissionen i Amerika grundade man Japanska Allianskyrkan 1928. Japanska Allianskyrkan har idag ungefär 250 församlingar, varav ett 20-tal är grundade av SAM:s utlandsarbetare.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR