Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2014-04-24
Jafta Slinda är 23 år och en av eleverna vid Phumelela Bibelcollege i Sydafrika. För honom är bibelskolan en plats att växa.
Månadsgåvan april går till bibelskolor i södra Afrika. Mer än kanske någonsin tidigare behövs pastorer och andliga ledare som kan leda och utveckla Guds församling i Afrika. Tillsammans med dig vill Svenska Alliansmissionen ge fler unga engagerade afrikaner möjlighet till teologisk utbildning.


2014-04-22
Månadsgåvan april går till bibelskolor i södra Afrika. Mer än kanske någonsin tidigare behövs pastorer och andliga ledare som kan leda och utveckla Guds församling i Afrika. Tillsammans med dig vill Svenska Alliansmissionen ge fler unga engagerade afrikaner möjlighet till teologisk utbildning.
Läs en kort intervju med Khomotso Eunice, 23 år, en av närmare 80 elever vid Phumelela Bibelcollege i Sydafrika en av de bibelskolor i Afrika som får stöd från Svenska Alliansmissionen.

2014-04-17
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.
Jes 53:4-5

2014-04-11
Norra Mocambique har drabbats av de värsta översvämningarna på mer än 20 år. Kollapsade hus, jorderosion, bortspolade vägar och broar, kapade dricksvattenledningar… Situationen blir allt värre. Flera människor har dött och många hundra har fått se sina hem raseras och spolas bort. Värst är situationen i Pemba där våra missionärer Diane och Asante vädjar om hjälp. Tillsammans med dig vill vi hjälpa de drabbade! Sätt in din gåva på PG 142 86-9, märk betalning "Översvämning Mocambique"

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR