Tillsammans med Jesus i världen

Välkommen till Svenska Alliansmissionen, ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. "Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta."

PÅ GÅNG JUST NU
2014-12-17
Blir vår tro trovärdig om vi nonchalerar medmänniskor i nöd? Den frågan blev startskottet för Elenor Johansson i Törestorp som tog initiativet till en första soppträff med den grupp EU-migranter (tiggare) som kommit till Gnosjö-trakten. Den där första träffen ledde till fler och snart växte en stödgrupp fram av personer från olika kyrkor i kommunen. Vi insåg snart att om vi vill verka för att lösa problem, räcker det inte långt att bara bjuda på mat och prata.


2014-12-12
Hur är det att flytta till Sverige? Att hitta nya vänner, lära sig ett nytt språk, en ny kultur... - och att mitt i detta hitta sig själv igen?
Julian Pascual beskriver resan in i det svenska samhället som att bestiga berg. En tuff resa som stundtals varit både frustrerande och förvirrande. Men samtidigt säger han att han växt som person och lärt sig att ta hjälp från andra.

2014-12-09
Lördagen 6 december hade SAM och SAU en temadag om integration i Allianskyrkan i Nässjö. Ett fyrtiotal deltagare från tjugo olika församlingar var samlade för att samtala om kulturmöten och ömsesidig integration.

2014-11-26
– Gud gav mig en idé, säger pastor Nady och det lyser ur ögonen på honom. En idé om att träffas och äta frukost tillsammans, kristna och muslimer. När man äter tillsammans med någon, lär man känna den personen och man måste vara ärlig. Det kom 500 personer till den första samlingen. Vi träffades här på Mugattam-centret och jag var förvånad över att det kom så många, fortsätter pastor Nady.
Sen dess har frukostarna tagit plats i kyrkor och moskéer varje månad.

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR