2018-05-17

Vi är kallade att rädda jordenRSS

Inför det stundande riksdagsvalet bjuder partierna över varandra med olika löften om satsningar inom områden som skola och vård. Det är bra, men vi behöver också politiker som har modet att fatta obekväma beslut om kraftfulla satsningar för en hållbar utveckling.
Referat från artikel i DAGEN 4 maj 2018
Samtidigt som mycket blir bättre i vårt globala hem ser vi ett hot mot själva grundvalen för både människans och allt levandes framtid i Guds skapelse. Läget är allvarligt. Människan håller på att såga av den gren hon själv sitter på.
Ökande global uppvärmning och ekologiskt ohållbara livsstilar hotar människors liv, idag men även kommande generationer. I Sverige ser de unga miljö och klimat som den viktigaste valfrågan 2018. Ändå prioriteras frågor om miljö och klimat ner. För att våra konsumtions- och produktionsmönster ska förändras i en mer solidarisk och ekologiskt hållbar riktning krävs obekväma beslut, men det skulle vara ett politiskt mod som unga i dag efterfrågar. 
 
I den kristna tron ses skapelsen som en Guds gåva. Vi tror att Gud älskar och värnar jorden och har satt människan till att vårda och förvalta skapelsen. Frågan är vilka steg vi kan ta för ett bättre förvaltarskap och ett solidariskt liv. Hur tar vi ansvar för det uppdrag vi fått att förvalta den jord Gud älskar?
 
Klimatforskningens prognoser måste tas på allvar. Utsläppen av växthusgaser behöver minskas radikalt. Klimatförändringarna kommer att tvinga människor i utsatta länder på flykt. UNHCR uppskattar att det kommer finnas minst 250 miljoner klimatflyktingar år 2050. Våra livs- och konsumtionsmönster påverkar människor över hela vår jord. Hur kan vi förhindra att fler människor tvingas ge upp sina liv på grund av ett klimat som gör det omöjligt att leva på vissa platser?
 
Vi kan fortfarande påverka de sociala och ekonomiska följderna av vår livsstil. Framtiden är möjlig att förändra. Vi tror att Gud skapat oss med tankeförmåga och kreativitet för att vi ska kunna förstå vad som måste göras. 
 
Tiden är inne – för kraftfull handling! Bibeln säger att människan har ett uppdrag. Vi kallas till uppbrott och handling genom att vara Guds medarbetare när människans liv och värde och allt levande i skapelsen hotas.
 
Vi uppmanar oss alla att:
  • Rösta för en hållbar utveckling och stödja en politik som har modet att fatta obekväma beslut
  • Informera sig aktivt om klimatutmaningarna och sprida detta vidare till sin omgivning
  • Leva ett hållbart liv genom personliga beslut och därmed sprida hopp och ta ett gemensamt ansvar för vår jord.
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd, tillsammans med våra fyra ungdomsrepresentanter i styrelsen:
Sally Adel, (ortodoxa kyrkofamiljen)
Fiorella Bastidas, (katolska kyrkofamiljen)
Amanda Carlshamre, (lutherska kyrkofamiljen)
Ida Tonnvik, (frikyrkliga kyrkofamiljen)
 
Referat från artikel i DAGEN 4 maj 2018

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR