Valambassadör

Bli valambassadör – stå upp för mänskliga rättigheter under valåret!
2018 är det val i Sverige. Det sker i en tid då debattklimatet hårdnar, populismen ökar och demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts världen över. Inför det här valet är det därför extra viktigt att mobilisera en rörelse som inte står tysta när demokratin försvagas och mänskliga rättigheter hotas. Diakonia, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda söker därför frivilliga som vill vara med och leda ett arbete för att få in världen i valet, och skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först. Vill du vara med? 
 

Mänskliga rättigheter i kläm

På flera håll i världen ser vi en demokratisk backlash. Det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper. Människor förföljs och sätts i fängelse för sina åsikters skull, mördas eller skadas. Maktfullkomliga ledare skriver om lagar och gör allt de kan för att behålla sin position och begränsa möjligheten för opposition och respekt för mänskliga rättigheter. 
 
I en värld där man försöker tysta det civila samhället, där samtalet om värderingar, människosyn och ideal tystnar, behöver vi istället motverka det och skapa plats för dialog. Ge människor mod att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen och utkräva ansvar från de svenska politikerna att arbeta för att det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter ökar.
 

Ambassadörens uppdrag

Ditt uppdrag som valambassadör är att samla ihop och leda ett team. Du är kontaktperson till Diakonia och deltar i någon av följande halvdagsutbildningar: 
  • 15 oktober, Allianskyrkan i Värnamo, 14.00-18.00
  • 22 oktober Stockholm, Ekumeniska Centret, Bromma, 14.00-18.00
  • 18 november Göteborg, Majornas missionskyrka, 14.00-18.00
  • 25 november Skellefteå, Equmeniakyrkan, 13.00-16:30
  • 26 november, Gävle, Betlehemskyrkan, 14.00-18.00
  • Onlineutbildning
 

Ditt och teamets uppdrag

  1. Arrangera ett event eller politikersamtal på din ort om demokrati och mänskliga rättigheter
  2. Nå ut i media, t.ex. genom lokala insändare
  3. Delta i och sprida en påverkanskampanj om demokrati och mänskliga rättigheter
Det underlättar om ni som team har ett sammanhang där det är möjligt att genomföra ett event eller politiksamtal. T.ex. en församling, kulturhus, universitet etc. Samarbeta gärna med andra föreningar och organisationer på orten.
 

Material och metoder

Som ambassadör får du tillgång till en kreativ och pedagogisk verktygslåda full av metoder som kommer hjälpa dig i arbetet med att skapa samtal, events och politiksamtal. Verktygslådan innehåller bland annat manus till en föreställning om människors rättigheter, ett underlag för samtal med politiker och opinionsbildare, filmer, värderingsövningar, mallar för insändare etc. Diakonia kommer fungera som din coach och ge dig stöd under uppdraget. 
 

Uppdragets omfattning

Uppdraget pågår från utbildningstillfället fram till 9/9 2018. Anmäl dig senast en vecka före valt utbildningstillfälle.
 

Vill du bli valambassadör? 

Är du intresserad av att bli valambassadör, delta i ett team på din ort eller bara veta mer? Klicka in dig här och anmäl ditt intresse. 
Blir trycket för stort kommer vi välja ut deltagarna utifrån geografisk spridning och möjlighet att agera.
 
Mer information om uppdraget, ladda ner filen nedan (PDF)

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR