Stor betydelse för församlingskassan

Att ge kyrkoavgift är ett enkelt sätt att stödja din egen församlings och vårt gemensamma arbete. Beloppet som betalas till församlingarna står naturligtvis i proportion till antalet kyrkoavgiftsgivare, men inkomsten kan få stor betydelse för både små och stora församlingar. Broaryds Alliansförsamling och Fiskebäckskyrkan är två exempel.

Broaryds Alliansförsamling – 30 medlemmar:

Kyrkoavgiften är en överlevnadsfråga för oss

Hälften av medlemmarna i Broaryds Alliansförsamling ger sin kyrkoavgift till Alliansmissionen. Några enbart till samfundet centralt och andra delar den mellan den centrala organisationen och församlingen.
– För oss är den inkomst kyrkoavgiften ger en överlevnadsfråga, säger Börje Malmborg som är kassör. Vi är bara 30 medlemmar i församlingen. En del skulle väl egentligen kunna åka ytterligare en mil och vara med i en annan församling, men eftersom det stora barn och ungdomsarbetet är viktigt för bygden, vill vi fortfarande satsa.

Börje berättar att det är mellan 30-40 barn i församlingens UV-scoutverksamhet. Bara ett fåtal av barnen går till kyrkan förutom till scouterna! Av de 25-talet ungdomar som finns i kretsens tonårsverksamhet, är det inte många som går till kyrkans övriga samlingar.
– Församlingens barn- och ungdomsarbete sporrar medlemmarna till att engagera sig, såväl i uppgifter som rent ekonomiskt. Men eftersom vi inte är så många gäller det att ta vara på de tillfällen som ges. De flesta ser inte kyrkoavgiften som en kollekt, utan pengarna som kommer in den vägen, ges nog utöver andra insamlingar. För oss har de intäkterna i stort sett blivit en överlevnadsfråga.

Börje Malmborg spelar såpabandy med några av ungdomarna i tonårsgruppen.


 

Fiskebäckskyrkan, Göteborg – 505 medlemmar:

Ett bra sätt att förstärka församlingskassan

För ett antal år sedan gjorde pastorn i Fiskebäckskyrkan i Göteborg en beräkning över hur mycket pengar församlingens medlemmar årligen gav till Svenska kyrkan i samma område, genom kyrkoavgiften. Det visade sig då att församlingens största missionsfält var Tynneredskyrkan, och inte den egna verksamheten eller egna missionärsunderhåll. Församlingen informerades och i dagsläget ger kyrkoavgiften istället en stadig inkomst till den egna verksamheten.
– Det brukar inte vara några större svårigheter att samla in pengar till specifika satsningar, berättar Bo Ekberg som är kassör i Fiskebäckskyrkan. Men det kan vara svårare att få gehör för att församlingskassan behöver förstärkas, så där i allmänhet. Men där fyller kyrkoavgiften en mycket viktig funktion. I år gav den ett tillskott på drygt 200 000. (uppgiften är från 2011)
 

Fiskebäckskyrkan i Göteborg

 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR