Ge din aktieutdelning till Svenska Alliansmissionen – skattefritt

När du väljer att ge din aktieutdelning till Svenska Alliansmissionen behöver du inte betala någon kapitalskatt. Det innebär att värdet av din gåva ökar med mer än 40 %. Som ideell organisation är Alliansmissionen befriad från kapitalbeskattning och gåvan blir därför extra stor. Konkret innebär det att en utdelning till dig på 100 kronor, blir hos Alliansmissionen 143 kronor.


För att detta ska gälla måste du ge bort rätten till utdelningen innan bolagsstämman har fattat beslut om utdelning. Det måste göras en registrering i god tid före utdelningstillfället hos din bank eller VPC. Du kan välja att ge bort utdelningen ett år eller flera, för en aktie eller för alla aktier. Du kommer alltså fortsätta att äga dina aktier. Det är bara utdelningen som du ger bort.

 

 

 

Så här gör du:
1. Du måste göra Svenska Alliansmissionen till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank redan nu för att vara säker på att hinna.
2. Ange Svenska Alliansmissionens organisationsnummer 826000-4372 som mottagare av gåvan.
3. Har du VP konto kan du fylla i blanketten som du hittar nedan och lämna till din bank. Har du depå hos bank eller aktiemäklare får du använda deras blanketter.
Har du frågor eller vill ha ytterligare information kan du kontakta Tomas Flood, telefon 036-30 61 55 eller fråga på din bank. 

Hållpunkter
Januari – februari:
Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.
Mars:
Dags att ändra mottagare av din utdelning. Det tar cirka fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.
April - maj
Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning. På bolagens hemsidor står datum för bolagsstämman. Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett vp-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Fråga din bank om du är osäker.
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR