2017-11-24

Porr - den nya sexualundervisningenRSS

#metoo-rörelsen går vidare och allt fler vittnar om övergrepp och trakasserier de varit med om. Som ett led i debatten publicerar vi här en artikel som fanns med i vårt senaste nummer av Aktuellt från Alliansmissionen.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt fler konsumerar pornografi och många barn och unga utsätts tidigt för porr. Den vanligaste introduktionen är genom en dator/iPad i skolan, i 10-12-års åldern. Men överallt där det finns tillgång till internet finns tillgång till porr. 

Genom mobiltelefonerna har vi i vuxenvärlden lagt avvikande sexuella normer i våra barns fickor. Förr eller senare stöter man på det. Om vi inte pratar om det, ser barn och ungdomar detta som det normala, säger Robert Rosman.

I boken Visuell drog, av Maria Ahlin och Ulrika Stigberg, beskrivs att 96 % av 16-åriga killar har konsumerat pornografi. Motsvarande siffra för tjejer är 65 %. 
- Killar tittar oftast på porr i ensamhet, medan tjejer utsätts mer för det i grupp, menar Robert. Det är inte ovanligt att det är pojkvännen som introducerar sin flickvän i detta sammanhang. 
 
Orsaker till ökning
Det är flera olika faktorer bakom den nätbaserade porrkonsumtionens kraftiga ökning. Det finns en känsla av anonymitet på nätet, det som händer sker i det fördolda och det skapar en viss trygghet. Tillgängligheten är en annan viktig faktor. En stor del av porren är gratis och det har även skett en normalisering av användandet i samhället. 
- De som tittade på porr förr betraktades som avvikande, säger Robert. Idag är det snarare tvärtom, man utmärker sig om man inte tittar. Man uppskattar att ungefär 30 % av all internettrafik är relaterad till pornografi. 
 
Påverkar på flera plan
Pornografi är beroendeframkallande. Man tittar på bilder och filmer och blir beroende av kickarna det för med sig. Men som vid så många andra missbruk trubbas hjärnan av och behöver starkare kickar, vilket i detta fall leder till grövre porr. 
- Då ska man veta att redan 90 % av den s.k. mainstream porren (som man först kommer till om man söker på porr) innehåller verbalt eller fysiskt våld. Detta påverkar vår människosyn och vår syn på kvinnan, som uteslutande är den som framställs som underordnad mannen. Många tänker också att våldet är av mindre underordnad betydelse, man tror att man filtrerar bort det eftersom det är de sexuella bitarna man är intresserad av. Men flera ungdomar vittnar om att man tagit med sig det våldsamma beteendet från pornografi in i sina egna sexuella relationer.
- Porren ger också en snedvriden bild på våra kroppar eftersom många i branschen är plastikopererade. När man sett tillräckligt mycket av det, kan det vara svårt att nöja sig med den vanliga kroppen. Det hör också till saken att många kvinnor i filmerna lider av posttraumatisk stress, använder droger och utsätts för manipulation.
Robert berättar vidare att porrindustrin genererar mycket pengar. 
- Genom annonsering och betalfilmer omsätter industrin varje år enormt mycket pengar. Många företag producerar porr som riktar sig till unga killar. De vet att de är mest formbara och budskapet talar till delar av hjärnan som gör att unga killar har lätt för att fastna och bli beroende. Den här världen är otroligt cynisk…
 
Fascination av unga 
En viktig aspekt är att porrmissbruk inte är ett specifikt tonårsproblem, pornografi konsumeras av personer i alla åldrar. Men Robert berättar att ett av de vanligaste sökorden i porrvärden på nätet är teens (tonåringar). Oavsett vilken ålder man själv är i, är det många som vill se yngre personer i filmerna. Detta gör att man i vissa fall klär och sminkar sig för att framstå som yngre. Det förekommer även att sexscener görs i barns hemmamiljöer, där det finns exempelvis en barnsäng och leksaker i bakgrunden. 
- Det finns också en skrämmande utveckling i att porrmissbruket kan leda till sexuellt utnyttjande av barn. Personer som nu sitter i fängelse för övergrepp på barn berättar att de bara ett par år tidigare inte kunde tänka sig att begå sådana handlingar, men att pornografin har lett dem dit. Missbruket har gått från ”vanlig” porr till allt grövre som i sin tur lett till barnpornografi och så småningom sexuella övergrepp på barn. De är med andra ord inte ”klassiska pedofiler” utan har fått denna böjelse genom porrkonsumtionen. Det är dock viktigt att betona att bara en liten del av de som konsumerar pornografi begår övergrepp på barn, menar Robert. De flesta har som väl är fungerande stoppmekanismer.
 
Koppling mellan porr och sexköp
Det är inte ovanligt att polisen Simon Häggström* och hans kollegor griper unga tonårskillar för köp av sex. Simon menar att åldern på den genomsnittlige sexköparen har sjunkit drastiskt på relativt kort tid. Killarna representerar inte någon specifik grupp eller samhällsklass utan har helt olika bakgrund. Men deras gemensamma nämnare är en väldigt hög konsumtion av porr. Porr är en inkörsport för att köpa sex. Porrbranschen är en del av sexindustrin och lever i symbios med människohandeln. 
- Här har vi som vuxna och som kyrka ett enormt stort ansvar, fortsätter Robert. Vi måste våga sätta oss in i den värld som våra barn och ungdomar lever i på nätet. Och vi måste göra det utan pekpinnar. Det är inte deras fel att porren existerar. När Maria och Ulrika intervjuade ungdomar inför skrivandet av boken, visade det sig att ingen av dem hade pratat med någon vuxen om porr tidigare. 
- Det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få. Den resan börjar med att inse att man är maktlös inför detta och att sedan berätta för någon om sitt beroende. De flesta behöver hjälp att hitta strategier för att göra andra saker istället, för att på så sätt successivt omprogrammera hjärnan. Jag är själv ett bevis på att det går att ta sig ur ett porrmissbruk. 
 
Text: Sofie Rotstedt
 
Artikeln var en av många på temat porr, prostitution och människohandel. Här kan du läsa hela tidningen.
 
Habit Supporter
Det finns filter som kan installeras på telefoner och surfplattor, för att hindra åtkomst av pornografiskt material. Men filter går att ta sig förbi. Forskning visar att så kallade ”Accountibility software” har bättre effekt. Det är program som rapporterar till en person man har förtroende för, att man nu besöker en viss sida. It-företaget Bonigi i Huskvarna utvecklar programmet "Habit supporter" i syfte att hjälpa människor att förändra sina internetvanor. Programmet är under utveckling och är tänkt att lanseras under nästa år. På www.habitsupporter.se, kan man fylla i ett intresseformulär om man vill veta mer. 
 
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR