Sverige behöver fler församlingar

Mission är mod att våga se utanför mig själv, att våga se längre och större. Gud vill så mycket mer än vad vi kan ana - men Han behöver dig och mig.
 • En pionjär är missnöjd och ser behoven av förändring. 
 • En pionjär är hoppfull och tror att det kan förändras.
 • En pionjär är en visionär och ser en bild av en annorlunda framtid i sitt inre.
 • En pionjär är en risktagare och vågar pröva nya saker.

 

Känner du igen dig?

Då är du kanske den vi söker. Vi vill att varje människa i Sverige ska ha en levande församling i sin närhet. 

I arbetet behövs män och kvinnor, unga eller gamla som vill vara med och bygga upp nya församlingar på nya platser. Vi söker pastorer som vill jobba med pionjärarbete, vi söker ungdomsledare, vi söker busschaufförer, målare, studenter, socialsekreterare, ekonomer, undersköterskor som vill ge av sin tid i missionsarbetet. Kanske är du kallad att starta en ny församling där du bor eller kanske du ska flytta till en plats som idag saknar en församling.

Om vi ska lyckas med missionsuppdraget behövs många nya församlingar. Vi behöver olika sorters församlingar för olika sorters människor på platser där det idag finns alldeles för få kristna. I våra storstäder likaväl som i de mindre, i subkulturer och folkgrupper som ännu inte nåtts av evangeliet. Utmaningarna är enorma. 

Låter detta som något för dig? 

Kontakta
Jonas Melin 

Pionjärkonsulent
Tel: 036-30 61 69
Mobil:0761-90 53 88

E-post: 
jonas.melin@alliansmissionen.se

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi

SAM har genom historien burit och burits av mission. Det är en del av vår identitet att berätta om Jesus i ord och handling, både på hemma- och bortaplan. Mission är mycket mer än att ”bara” lägga pengar i kollektboxen den söndag då det är insamling till missionen. Mission handlar om överlåtelse och efterföljd av Jesus Kristus, att förvalta det uppdrag, de resurser och gåvor Han gett. Att du och jag, våra församlingar och vårt samfund, tillsammans ser den utsatta människan och möter behoven. 

Många människor i vårt land saknar kunskap om kristen tro och har ingen kristen gemenskap i sin närhet. En av Svenska Alliansmissionens huvuduppgifter är att plantera nya kristna gemenskaper på platser där det kristna vittnesbördet är svagt. För att lyckas behöver vi pionjärer som är beredda att gå till nya platser och moderförsamlingar som satsar på att plantera nya församlingar.

Nya församlingar, varför då? 

 1. Vi vill nå nya människor, platser och folkgrupper som inte nås av gamla församlingar. 
 2. Nya församlingar kan utveckla nya strategier och modeller för församlingslivet. De är inte så bundna till traditioner utan vågar experimentera och ta risker. 
 3. Nya församlingar kan inspirera och utmana gamla församlingar, vilket leder till en förnyelse i hela rörelsen. Nya och gamla församlingar behöver varandra. 
 4. I pionjärarbetet frigörs och mobiliseras nya ledare, både i moderförsamlingen som sänder ut och i planteringen, där nya gåvor utvecklas. 

Nya församlingar planteras i regel av team där de flesta försörjer sig själva, även om teamledaren ofta är en pionjär som är anställd på deltid av SAM eller av en moderförsamling. Arbetet bedrivs långsiktigt med målet att en kristen församling ska startas, byggas upp och bli självständig.  

För närvarande stöder vi pionjärarbeten på platser där det kristna vittnesbördet är svagt. Vi vill också gå vidare till nya platser och sammanhang. 

Du behövs! 

 • I pionjärarbetet behövs arbetare av olika slag. (se ovan)
 • Vi söker förebedjare som står med oss i den andliga kampen.
  Vill du vara förebedjare, skicka ett mail till jonas.melin@alliansmissionen.se
 • Det behövs understödjare som vill bidra ekonomiskt till pionjärarbetet.
  Ge en gåva här
 • Vi söker också moderförsamlingar som vill sända ut team till nya platser.
  Är detta något för din församling, kontakta jonas.melin@alliansmissionen.se

 

Paulusprogrammet
- en 1-årig distanskurs i församlingsplantering. Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är intresserad av att plantera nya församlingar.
 

 
Läs mer om församlingsplantering nedan:

Artiklar publicerade i tidningen Dagen

Intervju med Jonas Melin om församlingsplantering >>

Plantera mer församlingar nu >>

Om församlingsplantering, NFU och NFP >> 

Kyrkans vårtid är på väg >>

Frikyrkan historiskt förankrad >>  

En frikyrklig syn på kristen enhet >> 


Artiklar publicerade i medlemstidningen Aktuellt från Alliansmissionen

Tillgänglig för Guds tilltal (2016)

Moderförsamlingen på Skarpnäcksfältet (2016)

Nya sätt att vara kyrka (2015) 

Återspegla Jesus där du är (2015)

Svenska Alliansmissionens vision för pionjärarbetet i Sverige (2014)

Alla kan vara med (2014)

En församlingsplanterande rörelse (2014)

 

 

 

 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR