Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)

Inom Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) genomförs varje år en missionsförberedande utbildning. PROMIS lämpar sig för den som tänker sig tvärkulturellt arbete internationellt såväl som i Sverige, eller för den som bara är nyfiken på mission. En del studenter är inne i en rekryteringsprocess, andra kommer för att bearbeta sina funderingar i ett tidigare skede. Utbildningen, unik i sitt slag i Sverige, är ett samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen.

PROMIS klassas som en eftergymnasial yrkesinriktad folkhögskoleutbildning och anordnas inom ramen för Kaggehoms folkhögskola.

Studieupplägg

PROMIS är uppbyggt av fyra delkurser: Missionskunskap, Migration och religionsmöte, Kyrkan och Världen och Kulturförståelse. Det finns två huvudalternativ för studier på PROMIS: halvfart under ett år eller helfart under vårterminen.

Under ht-16 finns möjlighet att läsa två av PROMIS kurser: Kulturförståelse samt Migration och religionsmöte.

Från och med ht-16 övergår PROMIS till att bli en nätbaserad utbildning. Detta innebär att utbildningen, förutom några gemensamma träffar per termin, genomförs via en digital plattform från valfri ort. Lektionerna genomförs veckovis av studenten, men är inte bundna till en viss veckodag. Undervisningen kommer även i fortsättningen att varva föreläsningar, gruppsamtal, litteraturseminarier och inlämningsuppgifter, liksom formativa inslag som fokuserar på personlig och andlig mognad.

Kursplaner och mer information om PROMIS finns beskrivet i en studiehandbok som uppdateras med aktuell information varje termin.

Mer om information och kurstider>>

Ansökan

Ansökan görs via ett webbformulär. Här hittar du länken till formuläret och instruktionerna du behöver för att söka.


 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR