2017-06-21

Omänsklig hantering av unga flyktingarRSS

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Trots det alltmer osäkra läget i Afghanistan, fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande till landet. Detta är helt oacceptabelt!
foto: shutterstock.com
foto: shutterstock.com
Öppet brev till Sveriges regering och riksdag samt Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen 
Avsändare: Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU)
 
Vi vill lyfta fram den psykiska ohälsa och oro som vi möter hos ensamkommande barn och unga vi kommer i kontakt med. Det gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande från andra länder. De riskerar att drabbas av osäkra åldersuppskrivningar, flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och omflyttningar mellan olika asylboenden. De får lämna skola och vänner, och på kort varsel flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där säkerhetsläget är instabilt. Osäkerheten skapar oro för framtiden och leder till stora svårigheter att genomföra påbörjade studier. Situationen är ohållbar och omänsklig! Vi anar att många av dessa ungdomar kommer att gå under jorden, och därmed bli ett socialt bekymmer för samhället. Men om de ges möjlighet att bygga en framtid i Sverige kan de bli en enorm resurs.
 
SAM och SAU uppmanar regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att:
  • ta unga flyktingars psykiska ohälsa på allvar, och ge dem en LÅNGSIKTIG LÖSNING FÖR HEM OCH SKOLA med möjlighet till trygghet och framtidstro.
  • på grund av det rådande säkerhetsläget, STOPPA UTVISNINGAR TILL AFGHANISTAN. 
  • införa AMNESTI för de ensamkommande flyktingungdomar som varit här mer än ett år.
 
Stort gehör för Juluppropet
Välkomnandet av flyktingen och främlingen är en självklarhet för oss som kyrka. Vårt Julupprop – för en humanare migrationspolitik, fick stort genomslag. Tillsammans med Sveriges Kristna Råd gick kyrkorna i Sverige samman i ett upprop, och under perioden 14 december 2016 – 31 januari 2017 samlade vi in över 80 000 namnunderskrifter. Den 7 februari överlämnades namnen till migrationsminister Morgan Johansson.
 
Bakgrund till vårt engagemang
I SAM och SAU finns ett stort engagemang för asylsökande och nyanlända. Våra församlingar har många mötesplatser i syfte att främja god integration. Det är alltifrån språkcaféer, läxläsning, klädutdelning och familjehem, till att de nyanlända engageras i församlingarnas ordinarie verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Mötesplatserna bidrar till en mer meningsfull tillvaro under väntan på asylbesked, men framförallt knyts viktiga vänskapsband mellan asylsökande och svenskfödda på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga mötet bidrar till förståelse och engagemang. Församlingarnas arbete bidrar till god integration och skapar sammanhållning i det lokala samhället.
 
Väpnad konflikt i Afghanistan*
Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Bara under 2016 har tusentals civila dödats, skadats eller tvingats fly från sina hem, samtidigt som tillgången till utbildning, hälsovård och annan samhällsservice har begränsats. Alla parter i konflikten har även fortsatt att använda barn som soldater. Antalet internflyktingar uppgår till 1,4 miljoner – mer än dubbelt så många som 2013 – medan cirka 2,6 miljoner afghanska flyktingar bor utomlands, oftast under bedrövliga förhållanden. Vi som regelbundet möter ungdomar som flytt från denna konflikt får mängder av rapporter om övergrepp, våldtäkter och tvångsrekrytering till beväpnade grupper.
Utrikesdepartementet har sedan 2006 avrått från resor till Afghanistan. Strider mellan regeringsstyrkor och väpnade grupper gör att säkerhetsläget bedöms som mycket farligt, oberäkneligt och snabbt föränderligt. Migrationsverket skriver i sitt senaste rättsliga ställningstagande gällande Afghanistan, att flera provinser i landet nu når upp till lagstiftningens definition av det som kallas ”inre väpnad konflikt”. I provinsen Helmand är den rådande situationen av generellt våld så allvarlig att kriterierna för alternativt skyddsbehov är uppfyllda.
 
Uttalande
Den otrygga situationen för unga flyktingar och hela flyktingfamiljer i Sverige är mycket allvarlig. Och trots att situationen i Afghanistan förvärras, fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande hit. Detta är inte rimligt! Det är dessutom helt emot de värden som Sverige värnat och stått upp för under lång tid.
 
Svenska Alliansmissionen och Svenska Alliansmissionens Ungdom genom Kjell Larsson, missionsföreståndare SAM, Karin Hultberg, ordförande SAM, Mikael Celinder, generalsekreterare SAU och Sofia Svensson, ordförande SAU
 
 
* Källor:

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR