2018-03-05

Min längtan förde mig hitRSS

"Men om det verkligen skulle behövas är min längtan att min kallelse är starkare än min feghet, att det andliga modet att stå för det jag tror på, är större än min längtan efter livet."
Läs om Diane Manu och hennes väg in i Guds kallelse.
Foto:Gerd Pettersson
Redan som liten hyste jag en misstanke att Gud hade lagt ner en kallelse i mitt hjärta, en längtan att få dela hans kärlek med andra. En medfödd vildhet blev till längtan efter Afrika, efter ett år där när jag var 10. Lika sant är att en tidigt upplevd Gudsnärvaro och trygghet gav mig fokus och ryggrad att se till att allt detta inte stannade vid drömmar om Afrikas dammiga solnedgångar. 
 
Vi råder ofta inte över vad som händer men vi bör se till att ta kommandot över konsekvenserna. När jag var 13 år blev min kallelse tydlig på grund av något negativt. Äldre personer, främst kvinnor, insisterade att jag skulle bli missionär som mina föräldrar. Detta ledde till allvarliga samtal med Gud. Jag upplevde att Gud och jag var eniga om det ovisliga i dessa välmenande medmänniskors inblandande i mitt privatliv. ”Gud, tala om för mig tydligt hur du vill ha det för dessa personer kan påverka mig att antingen bejaka det du inte vill eller förkasta det du har planerat för mig”. Ganska snart efter detta blev min längtan efter svar tillfredsställd och min djupaste längtan att få tjäna Gud som missionär blev en tydlig kallelse genom en djup inre övertygelse.
 
En viktig målbild
Under studietiden lärde jag mig vikten av målbilder. Att se sig själv i den position man längtar efter och ta kraft ifrån denna längtans bild. Jag stod vid en liten svarta tavla under ett träd och undervisade en grupp människor som satt på marken. Än idag är denna bild, fylld av längtan och mystik så levande för mig. Ibland när jag står där vid mina rangliga svarta tavlor i Moçambique kommer bilden tillbaka och jag minns längtan, kallelsen och kärleken som ledde mig dit. Då kan det nästan bli för stort, jag får leva min dröm, min längtan har nått sitt mål och jag vågade säga ja när Gud kallade. 
 
Kallelsen starkare än livet
Ja, jag sa verkligen ja med stor glädje, trots att jag visste att priset kan vara högt. De som dött för sin kristna tro de senaste 100 åren är fler än alla andra århundraden tillsammans. När det utbröt oroligheter några timmars bilresa norrut och våra amerikanska kollegor fick gömma sina barn i en garderob medan deras grannar hackade ihjäl varandra utanför, började vi tala om vad det får kosta att följa sin kallelse, sin längtan. Vi ska ju alla dö om inte Jesus hinner hämta oss först, så det är inget man kan undvika, det händer oss alla. För mig har diverse onödiga dumdristigheter aldrig varit någon lockelse. Torr logik och vanlig överlevnadsdrift har varit starkare än längtan efter spänning. Men om det verkligen skulle behövas är min längtan att min kallelse är starkare än min feghet, att det andliga modet att stå för det jag tror på, är större än min längtan efter livet. 
 
Att lära sig ett nytt språk kan vara en del av kallelsen, en del som kanske inte är förknippad med glädjefylld längtan. Vi fick lära oss portugisiska, ett vackert, poetiskt språk som har ett alldeles eget, oöversättligt ord för längtan. Saudades är längtan men djupare en sorgsen insikt om att det aldrig mer kan bli som det har varit, en saknad som aldrig helt kan läka. Ett förlorat paradis som vi längtar tillbaka till. Det är denna mänsklighetens djupaste längtan vi längtar hjälpa människor att finna genom honom som sa jag är Vägen, Sanningen och Livet. 
 
Text: Diane Manu, missionär i Mocambique
Foto: Gerd pettersson
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR