2018-02-26

Med världens minst nådda för ögonenRSS

Hans mål är att nå världens minst nådda, med evangelium. Han drömmer om en plantskola för församlingsplanterare i Sverige och världen och vill berika SAM:s missionärskår med personer med icke-svensk bakgrund. Möt Martin Ström – SAM:s nya internationella missionsledare.
Efter elva år som ledare för OM, tar Martin nu över ansvaret för SAM:s internationella arbete.
- Jag brinner för ledarskap och att se andra människor blomma ut och utrustas för tjänst. Jag ser fram emot uppdraget och har följt SAM:s arbete genom min studietid på Kortebo, min församling och tjänsten på OM eftersom SAM och OM driver många arbeten tillsammans.
- Det finns ett stort förtroende för SAM och jag tycker vi har råd att ta ut svängarna lite, sticka ut hakan och testa nya saker. 
 
En mångfasetterad missionärskår
Efter att ha lett ett team av människor från ungefär tio nationaliteter under många år, ser Martin styrkan med ett mångfasetterat arbetslag.
- Många av de som flyttat till Sverige de sista 30 åren kommer från världens minst nådda länder. De är ofta marginaliserade i sitt nya hemland för de har inget kontaktnät, ingen historia och är kulturellt annorlunda. Men de har betalat ett högt pris för sin tro och kan vitalisera svensk kristenhet. Och de är definitivt de mest lämpade att nå sina landsmän! Det är tio gånger mer effektivt att nå Somalia med evangelium genom somalierna själva, jämfört med att jag som infödd svensk flyttar dit. Det ena behöver absolut inte utesluta det andra, men jag tror att SAM:s missionärskår kommer förändras markant de närmaste fem åren. 
 
Plantskola för yngre
Martin berättar vidare att han vill vara med och skapa förutsättningar för unga människor att bli lärjungar. 
- En arbetare i Guds rike uppstår inte ur tomma intet. Framtida pastorer, församlingsplanterare och missionärer behöver sammanhang där de kan växa och här tror jag lärjungaskola i kombination med resor och internationell erfarenhet kan berika. Man växer när man kommer utanför de vanliga ramarna. Läs gärna mer om det här.
 
Engagerade seniorer
En annan grupp som Martin hoppas komma lite närmare, är personer i 60-70-årsåldern. 
- Vi blir i allmänhet äldre. Många i denna ålder är friska har massa erfarenhet och passion. Jag vill vara med och öppna vägar för hur vi som samfund kan ge dem en möjlighet att vara en del av sändningen utåt. 
Trots en kort tid på stolen, finns många idéer och tankar kring hur vårt gemensamma internationella arbete kan utvecklas och växa. Varmt välkommen till SAM, Martin! 
 
Text och foto: Sofie Rotstedt

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR