2017-06-16

Kristna flyktingar förföljs i Sverige på grund av sin troRSS

I veckan släppte Open Doors Sverige en rapport om religiöst motiverad förföljelse mot kristna flyktingar i Sverige. Rapporten bygger på en enkätundersökning som har genomförts under våren.
Totalt har 123 enkäter besvarats av kristna flyktingar som alla har utsatts för förföljelse här i Sverige på grund av sin kristna tro. Det kan röra sig om dödshot, sexuella övergrepp, våldshandlingar och andra händelser. Samtidigt tros mörkertalet vara stort.
 
Av dem som deltagit i undersökningen har över hälften (53 procent) utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften (45 procent) har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro.
– Det är oacceptabelt att sådant händer här i Sverige. Vi måste värna om religionsfriheten i vårt samhälle. Varje enskild person som utsätts för dödshot, våld, systematiska påtryckningar eller liknande på grund av sin tro är en för mycket, säger Anne Muench.
Bengt Sjöberg, även känd som ”flyktingpastorn”, har sedan flera år tillbaka ett stort engagemang för asylsökande.
– Den förföljelse som drabbar kristna måste tas på största allvar och bör följas upp och utredas vidare. Lösningen är inte separata boenden. Vi måste lära oss leva med varandra. 
 
Bara 33 av dem som besvarat enkäten har polisanmält någon av händelserna de utsatts för. Många avstår från att anmäla eftersom man inte tror det hjälper, eller för att de är rädda för att situationen kommer att förvärras.
– Det är viktigt att alla flyktingar får en bra kontakt med, och ett förtroende för polisen, så att fler vågar polisanmäla. Samtidigt som de vid ankomst borde informeras om Sveriges lagar, rättigheter och skyldigheter. Likaså ser vi också ett behov av fördjupad kunskap inom polisen, migrationsverket och andra myndigheter om kristna flyktingar som drabbas av religiöst motiverad förföljelse. Anmälningar inom detta område måste tas på större allvar. Sedan borde det vidtas aktiva åtgärder, som till exempel snabbare vägar till trygghetsboenden, för att skydda den drabbade, säger Anne Muench, projektansvarig Open Doors.
 

Be

  • Be för våra trossyskon som lider av förföljelse och utsatthet här i Sverige, för sin tro på Kristus.
  • Be för Sverige, för att hatet mellan grupper ska minska och Guds kärlek spridas.
  •  

Här kan du ta del av hela rapporten

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR