Välkommen med i konferenskören


Under SAM:s Årskonferens på Gullbrannagården vill vi inbjuda till att vara med i en konferenskör som medverkar i Högtidsgudstjänsten den 13 maj.

 
Gudstjänsten börjar kl. 11.00, och vi ses för övning kl. 09.00-ca 10.30.
Därefter bjuds ni på fralla & kaffe/dryck innan det är dags för Högtidsgudstjänst. På plats kommer det att finnas ett gäng duktiga musiker som backar upp den stora kören.
 
Ett par veckor innan konferensen kommer ni att få noter och en inspelning av de fyra sånger som vi ska sjunga i gudstjänsten. Inspelningen kommer att ge er en bild av låtarna i sin helhet, dessutom kommer det att finnas övningsspår med de enskilda stämmorna. Ni får materialet i en Dropbox så att man kan öva på egen hand om man inte har en kör att öva tillsammans med, eller om kören inte hinner träffas för så många gemensamma övningar innan.
 
Högtidsgudstjänsten kommer att bli en riktig festgudstjänst med sju pastorer som ordineras. Vår förhoppning är att Konferenskören ska få finnas med som en viktig och inspirerande del i helheten.
 
Vi behöver veta hur många som kan och vill vara med i konferenskören senast den 20 april skickas till sara.vittgard@sau.nu Sara Vittgård.
Meddela vilken stämma du vill sjunga och också eventuellt behov av specialmat.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR