2018-05-31

Kluriga frågor kräver raka svarRSS

Biståndsorganisationen Diakonias arbete för att föra in de mer medmänskliga frågorna i höstens val fortsätter. Under våren har över 1000 frågor från barn samlats in, kluriga frågor till svenska politiker som kräver raka svar.

Initiativet Barnens tankesmedja handlar om att öka barns delaktighet och inflytande i samhället, samtidigt som frågor om mänskliga rättigheter lyfts in på agendan inför höstens riksdagsval. Frågorna kommer från de ”tankesmedjor” som genomförts på mellanstadier och i scoutgrupper runt om i landet. Små och större tänkare har i olika workshops fått lära sig mer om mänskliga rättigheter utifrån ett åldersanpassat arbetsmaterial.
– Barn är så otroligt smarta och de har också haft spännande diskussioner kring de här frågorna, säger projektledaren Sara Hugosson.

Tankeväckande frågor att ta på allvar
Barnens frågor handlar i huvudsak om yttrandefrihet, krig och jämställdhet. Viktiga frågor att ta på allvar från röster som sällan blir hörda inför att politiska beslut ska fattas. Av de frågor som kommit in har tre valts ut och projektet Barnens tankesmedja går nu in i sin nästa fas genom att en omgjord kampanjsajt nylanseras den 31 maj. På kampanjsajten kan besökarna välja ut någon av de 1000 politiker som kandiderar till riksdagen att rikta frågorna till.
– Det var jättesvårt att välja ut bara tre frågor, men vi försökte hitta tankeväckande frågor som återspeglar barnens intressen, säger Sara Hugosson.
 
Genom webbverktyget kan man också öppet följa om politikerna besvarat frågan och annars skicka påminnelser. 
– Politikerna måste svara rakt, för de har bara 200 tecken på sig per fråga och de måste ju svara så att barn förstår, säger Sara Hugosson.
 
 
Tankesmedjor på festivaler och Saftmingel i Almedalen
Insamlandet av frågor fortsätter ända fram till valet i höst. Tankesmedjor kommer att anordnas på flera festivaler i sommar, bland annat på Peace & Love i Borlänge och Frizon utanför Örebro. 
 
I Almedalen arrangerar Barnens tankesmedja ett Saftmingel med barnpanel där barnministern Lena Hallengren (S) samt riksdagens yngsta respektive äldsta ledamöter, David Lindvall (S) och Barbro Westerholm (L), deltar.
 
När hela kampanjen är genomförd kommer Diakonia att sammanställa alla barnens frågor och allt material i en rapport och överlämna det till den nyvalda regeringen.
 
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR