2017-12-01

Hiv och aids ökar igenRSS

Internationella aidsdagen - 1 december - en internationell minnesdag för alla som har dött i aids men också en dag för att uppmärksamma och visa stöd för alla de miljoner människor som lever med hiv idag.
Idag lever ca 35 miljoner människor med hivsmitta. Två tredjedelar av dem finns i Afrika, söder om Sahara. Tack vare information, bromsmediciner och en massiv insats från världssamfundet har antalet smittade under flera år sett ut att minska, tyvärr har nu antalet åter börjat öka i snabb takt. Varje år konstateras runt 2 miljoner nya fall och omkring en och en halv miljoner människor dör i aids. I flera av de länder där vi arbetar är situationen katastrofal, inte minst för alla de miljoner barn som förlorat sina föräldrar.
 
I Malawi är 10 % av den vuxna befolkningen hiv-smittade, i Moçambique 11 %, och i Swaziland hela 26 %. Ett långsiktigt arbete för att förebygga att sjukdomen sprids ytterligare samt att mildra de sociala konsekvenserna är därför nödvändigt.
 
Kunskap är nödvändig
Tillsammans med våra systerkyrkor och flera lokala organisationer i bl a dessa länder arbetar vi för att förebygga och mildra effekterna av sjukdomen. Fokus för arbetet är vård, praktiskt stöd och hjälp till drabbade och anhöriga. Vi arbetar också för att få till en attitydförändring i samhället. 
 
Kurser på lokala språk 
En av de organisationer som vi arbetar med är Lamukani i Moçambique. De arbetar med att hålla veckolånga kurser om aids, ofta i avlägset belägna byar. Drygt hälften av kurserna organiseras av kyrkorna, men eftersom de flesta av kyrkorna är små och nystartade har många medlemmar ungefär samma utgångspunkt som folk utanför kyrkans värld. Många kan inte läsa och skriva, men man får en deltagarbok i alla fall. Ofta finns det någon annan i familjen som kan läsa lite. Man använder sig av böcker på både det officiella språket, portugisiska och på de lokala språken. Att få höra denna livsviktiga information på sitt eget språk gör att man verkligen förstår, och chansen att man ändrar sitt livsmönster är större. Kursledarna undervisar, av den anledningen, så mycket som möjligt på de lokala språken. Trots att många inte kan läsa blir de väldigt uppmuntrade när de får höra att någon tagit sig besväret att översätta en bok till deras eget språk. 
 
Du kan göra skillnad
Ökad tillgång till bromsmediciner gör att fler människor med hiv kan leva längre och bättre. Men att ha kunskap om hur smittan sprids är ett första och avgörande steg mot att minska spridningen. Även om framsteg har gjorts på informationsområdet kvarstår stora utmaningar. I Afrika söder om Sahara har mindre än hälften av männen och mindre en än tredjedel kvinnorna i åldern 15–24 år grundläggande kunskap om hiv. Unga människor nysmittas också i större utsträckning än äldre. Kvinnor är dessutom mer utsatta än män. 
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR