Vilket ansvar har vi som ledare för att barn och ungdomar som anförtros oss ska känna sig trygga? Hur trygga känner vi som ledare oss i den uppgift vi har?

SAU och SAM startade under våren 2015 en utbildningssatsning med "I trygga händer" i samverkan med Studieförbundet Bilda och Frälsningsarmén. 

"I trygga händer" är en utbildning som vill ge verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Syftet är att både deltagare och ledare ska vara så trygga som det bara är möjligt och att föräldrar känner att deras barn är i trygga händer. Materialet är utformat av Frälsningsarmén och våra kursledare (Lars-Gunnar Wettebrand & Ulf Häggqvist) har genomgått deras ledarutbildning. Vissa anpassningar har gjorts för att materialet ska passa in på förhållandena inom SAU/SAM.

För vem?
”I trygga händer” vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. SAU rekommenderar starkt att samtliga ledare inom SAU:s verksamhet går utbildningen.
Vi rekommenderar att alla kursdeltagare är minst 18 år gamla.

Vilka ämnen tas upp?
Utbildningen lyfter fram hur man arbetar för att minska risker för negativa upplevelser i vår verksamhet. T.ex. sexuella eller andliga övergrepp, kränkningar och mobbing. Hur skapar vi i vår ledargrupp rutiner som ger stor trygghet för oss alla? Kramar är ofta på sin plats och helt underbart/men verkligen inte alltid. Hur tänker man då? Bra rutiner vid läggning/nattning, hur kan de se ut? Vad gör jag som ledare om jag misstänker eller får reda på att ett barn/tonåring utsatts för övergrepp? Vi funderar på hur alla sociala medier påverkar oss, passar alla bilder från lägret på instagram? 

I menyn till vänster finns information om aktuella kurstillfällen hösten 2017. Här hittar du även en presentation av utbildningsledarna samt en intervju med Martin Klemetz och Bengt Axelsson, pastorer i Fiskebäckskyrkan där snart alla ledare gått utbildningen "I trygga händer".


Vi på SAU och SAM rekommenderar att man i alla våra församlingar arbetar med materialet I trygga händer och ett steg i detta är att utarbeta ett dokument kring frågor som rör detta. I detta dokument skriver man ner hur man som församlingen går tillväga om det händer något och hur man tänker kring ledarrekrytering och allt som rör dessa frågor i barn- och ungdomsverksamheten. Till er hjälp finns nedan två olika exempel på sådana dokument som ni kan ladda ner. Har ni frågor kring utformning av dokumentet, kontakta Marie-Louise Alsäter. 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR