Vårt arbete i Sverige

Svenska Alliansmissionens (SAM) är ett registrerat trossamfund som har 174 anslutna församlingar och missionsföreningar med ca 13 000 medlemmar. De flesta församlingar finns i Småland och angränsande delar i Halland, Västergötland och Östergötland samt i Göteborgs- och Stockholmsområdet. 37 av församlingarna är anslutna till ytterligare ett eller flera andra frikyrkosamfund.

Vår största församling är Allianskyrkan i Jönköping med sina ca 550 medlemmar. Många av våra församlingar är dock betydligt mindre. För att kunna anställa en pastor och eventuellt också en ungdomsledare delar många gånger flera mindre församlingar på en anställning.

De flesta församlingar bedriver ett vanligt församlingsarbete med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet. De flesta församlingar har ett engagemang för mission i såväl Sverige som i andra länder.

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR