Vårt arbete i Sverige

Svenska Alliansmissionens (SAM) är ett registrerat trossamfund med drygt 160 anslutna församlingar och missionsföreningar med ca 13 000 medlemmar. De flesta församlingar finns i Småland och angränsande delar i Halland, Västergötland och Östergötland samt i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Flera av församlingarna är anslutna till ytterligare ett eller flera frikyrkosamfund.

De största församlingarna, Allianskyrkan i Jönköping och Bankeryds Missionsförsamling finns där vårt samfund en gång föddes men även Fiskebäcks frikyrkoförsamling (Göteborg) med sina knappt 550 medlemmar hör till våra större församlingar. Många av våra församlingar är dock betydligt mindre. För att kunna anställa en pastor och eventuellt också en ungdomsledare delar många gånger flera mindre församlingar på en anställning.

De flesta församlingar bedriver ett vanligt församlingsarbete med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet. De flesta församlingar har ett engagemang för mission i såväl Sverige som i andra länder.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR