Ge en gåva

"Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare".
2 Kor 9:7

Det finns många olika sätt att stödja Svenska Alliansmissionens arbete; kyrkoavgift, månadsgåvan, minnesgåvor, födelsedagsgåva, julgåva, testamenten, genom fadderskap och mycket mer.

I spalten till vänster hittar du information om olika aktuella projekt samt olika vägar att ge din gåva.

Om du vill ge en minnesgåva kontakta Inger Julsgård, inger.julsgard@alliansmissionen.se eller ring 036-30 61 58. Vi skickar då ett gåvobrev där det står att gåvan kommer från dig. Du kan själv välja om brevet ska skickas till dig, begravningsbyrån eller anhöriga. Ange ditt namn och adressen dit du vill att brevet ska skickas. Skriv även det aktuella datumet, så att vi kan skicka brevet i rätt tid.

Tack för din gåva!

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR