Ge en gåva

Tack vare medel från Svenska Alliansmissionen har byn Nharuchunga i Mocambique fått flera brunnar med rent vatten. Brunnarna har gjort att bybefolkningen slipper att gå långa sträckor för att hämta vatten. För barnen innebär det mer tid för skola, läxor, lek och vila. Dessutom led de tidigare av flera vattenrelaterade sjukdomar eftersom vattnet de hämtade inte var rent. 

Brunnarna i Nharuchunga är ett exempel på vad en gåva till Svenska Alliansmissionen kan användas för. Med din gåva kan du vara med och göra skillnad.

I spalten till vänster hittar du information om aktuella projekt samt olika vägar att ge din gåva.

Om du vill ge en minnesgåva kontakta Inger Julsgård, inger.julsgard@alliansmissionen.se eller ring 036-30 61 58. Vi skickar då ett gåvobrev där det står att gåvan kommer från dig. Du kan själv välja om brevet ska skickas till dig, begravningsbyrån eller anhöriga. Ange ditt namn och adressen dit du vill att brevet ska skickas. Skriv även det aktuella datumet, så att vi kan skicka brevet i rätt tid.

Tack för din gåva!

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Ladda hem som pdf-fil →

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR