Fortbildning 2017: Skicka vidare

den 28 september 2017 kl 09:00-16:00

Skicka vidare

SAM:s fortbildning för pastorer och andra församlingsanställda.


Skicka vidare - genom situationsanpassat ledarskap

Föreläsare: Håkan Kenne

Gullbrannagården

Utbildningen består av fyra föreläsningsdagar (30/3, 27/4, 28/9, 16/11)

Mer information och anmälan hittar du här >

Hämta hem aktiviteten
Hämta aktiviteten till personlig kalender