Församlingslyftet 2018

Välkommen till en viktig dag med inspiration, kunskap, glädje och nya kontakter!

Mullsjö Folkhögskola 14 april
9.00 - 15.30

SAM och SAU har samlat vårens tematräffar under en heldag för styrelser, anställda, musiker, missionsråd, barn- och ungdomsledare samt andra intresserade.

Dagen inleds 9.00 med ett gemensamt föredrag med Peter Bernhardsson på temat Älska församlingen. Peter arbetar till vardags som regional kyrkoledare inom Equmeniakyrkan.

Därefter följer valbara seminarier, där du får fördjupad kunskap i det ämne som är relevant för dig. Du hittar seminarierna längre ner på sidan. Dagen avslutas med gemensam bön och lovsång.

Anmäl dig här senast 29 mars!

Hållpunkter

9.00 Start med fika i Mullsjöskolans matsal

9.30 Samling: Älska församlingen
Peter Bernhardsson

10.30 Fruktstund

10.45 Brännande fråga i församling och samfund
Kjell Larsson

11.00 Seminarier förmiddag, se ämnen längre ner

12.00 Lunch

13.00 Seminarier eftermiddag, se ämnen längre ner

14.15 Fika

14.30 Gemensam samling i Aulan
Kjell Larsson
 

Valbara seminarium förmiddag

Vissa av seminarierna hänger delvis ihop, i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Men samtliga seminarier är ändå fristående och kräver inte att man deltar vid båda passen.

Anställningsfrågor del 1 av 2

Hur skapar vi strukturer för en fungerande dialog mellan arbetsgivare och anställd i församlingen, så att båda parter känner sig trygga med hur arbetet utförs? Och vad behöver vi tänka på för att anställda ska ha en god arbetsmiljö?
Stefan Eriksson, Ulf Häggkvist, Lars-Gunnar Jonsson

"Nu ska vi få lyssna på ett par lovsånger”

Vi funderar tillsammans kring lovsångens funktion i gudstjänsten. Vad skiljer lovsång från annan sång och musik? Vilket ansvar läggs på lovsångsledarna, och vad gör vi i församlingen för att utrusta dem i deras uppgift?
Sara Vittgård

Guds mission och vår vision för världen 

Vi är inbjudna att vara en del i den globala rörelse som springer fram ur Guds eget fadershjärta. Vi tittar närmare på vad som motiverar oss att be, ge och gå, och vilka konsekvenser det får för vårt gemensamma internationella arbete.
Martin Ström

Konflikthantering

Konflikter är en del av livet och det är viktigt att hantera dem konstruktivt när de kommer. Vi pratar om Jesusmodellen för konflikthantering, och om att förstå olika konfliktstilar.
Jonas Melin

Är församlingen för alla? 

Vi säger att vi är en församling för alla. Men trenden visar att småbarnsföräldrar ofta stannar hemma då barnen stör under gudstjänsten. Och ensamstående kommer inte gärna till familjegudstjänsten. Hur tar vi till vara på att vi är olika?
Marie-Louise Alsäter

 

Valbara seminarium eftermiddag

Anställningsfrågor del 2 av 2

Pastorn och styrelsen/ledningsgruppen utgör församlingsledningen tillsammans, men är samtidig anställd respektive arbetsgivare. Hur balanserar vi dessa olika roller? Och vad innebär egentligen oreglerad arbetstid?
Ulf Häggkvist

GDPR – nya personuppgiftslagen

I maj 2018 får Sverige en ny personuppgiftslag, som kommer att få stor påverkan för oss som organisationer och församlingar. Vi informerar om hur vi alla berörs av detta och hur varje församling och förening behöver hantera det.
Stefan Eriksson, Laura Lundkvist

Vision 2025 och fokus för vårt internationella arbete

Vi sträcker oss tillsammans framåt för att fokusera på vad, hur och var i världen vi ska leva ut vårt missionella uppdrag. Vi ser närmare på och reflekterar över några av världens stora utmaningar framöver.
Martin Ström

Smågrupper

Den lilla gruppens tre olika dimensioner. Hur bygger man ett smågruppsarbete som håller över tid? Om bäst före-datum och multiplikation för smågrupper.
Jonas Melin

Församlingen - en trygg plats

Känner barn, föräldrar och ledare sig trygga i våra verksamhetsgrupper? Frågan är kanske mer aktuell än någonsin, och berör hela församlingen. Ett tydligt tänk kring att skapa en trygg miljö visar vilken människosyn man har.
Marie-Louise Alsäter, Lars-Gunnar Jonsson

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR