2017-09-06

Förslag på utveckling av fastigheternaRSS

Under flera år har Alliansmissionens styrelse diskuterat hur man på bästa sätt ekonomiskt och byggtekniskt förvaltar de fastigheter som ägs av SAM. Sälja, låta vara som de är eller utveckla? Under våren beslutade SAM-styrelsen att ta fram ett förslag på utveckling av Hackspetten 7 och Kortebo gård för att lyssna med kommunen om möjligheten att på ett bra sätt utveckla och förvalta de fastigheterna.

Förslaget är nu inlämnat till Jönköpings kommun och man inväntar nu ett så kallat planbesked för att på det viset få klarhet om möjlighet finns till utveckling. 

När man ansöker om planbesked blir det diariefört på kommunen och därmed en offentlig handling. Värt att betona är att dessa inlämnade skisser/ritningar endast är ett första utkast och därmed är det inte bestämt att just så kommer det att bli. I ritningar för Kortebo gård tas särskilt hänsyn till vår hyresgäst Jönköpings kristna skola, JKS.

– Det här är en test för att se om det går. Men det är långt ifrån säkert att det blir som på ritningarna. Vi är ett missionssamfund, inte en fastighetsförvaltare. Samtidigt har vi ett uppdrag att förvalta det vi har, och det undersöker vi just nu, säger Kjell Larsson.

Nu inväntar SAM-styrelsen besked från Jönköpings kommun, det kan ta flera månader, för att därefter fortsätta samtalet OM och HUR vi vill förvalta våra fastigheter på bästa sätt. 

– Om vi ska utveckla och det ger pengar, ska det omsättas i mission i både Sverige och internationellt. Det är det uppdrag vi har som samfund. Men nu får vi först se vad kommunen säger, uppger Kjell Larsson.

Du som brukar knäppa dina händer, be om ledning och vishet för SAM-styrelsen när man fortsatt behandlar frågan.

För frågor hänvisas till SAM-styrelsens ordf. Karin Hultberg, missionsföreståndare Kjell Larsson eller administrativ chef Stefan Eriksson.

 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR