2017-10-10

Kryphålet - 6608 personer sa ifrånRSS

Under våren har vi, tillsammans med Equmeniakyrkan och Diakonia samlat underskrifter för att sätta tryck på politikerna när det gäller lagarna kring Sveriges vapenexport. Under måndagen, 9 oktober, lämnades 6 608 namn till regeringen med uppmaningen att sätta mänskliga rättigheter framför vapenexport!
Andrés Jato, Nadine Riddez, Camilla Engborg, Fanny Edfast och Georg Andrén
Andrés Jato, Nadine Riddez, Camilla Engborg, Fanny Edfast och Georg Andrén
Andrés Jato, chef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning, tog emot namnen och underströk vikten av organisationernas roll.
– Den nya lagstiftningen är kanske inte exakt vad ni ville med kampanjen, men jag vill poängtera att den är ett viktigt steg i rätt riktning. Allmänhetens engagemang är viktigt och vår utrikesminister lyssnar aktivt på civilsamhället i de här frågorna.
 
Så här gick det
– Vi har tillsammans lyckats täppa till kryphål i det lagförslag som nu ska lämnas över av regeringen till riksdagen. Det kommer bli svårare att exportera vapen till dikaturer, säger Magnus Walan, Diakonia.
 
Det här har vi åstadkommit:
  1. Vi har tillsammans skapat ett tryck på politikerna som gör att de tar frågorna på större allvar.
  2. Genom att ni har skrivit under kampanjen har det blivit lättare för Diakonia att trycka på regering och riksdag. Vi har kunnat uppvakta dem vid flera tillfällen och föra fram kampanjens budskap.
  3. Vi har sett hur skrivningarna kring hänsyn till mänskliga rättigheter har fått en större betydelse i kommande regelverk.
 
Dock är förslaget långt ifrån så skarpt som det borde. Regelverket innebär fortfarande inte ett absolut förbud mot export av krigsmateriel till diktaturer, och det saknar ett tydligt genderperspektiv.
Fortsätt gärna att arbeta tillsammans med oss för att de sista kryphålen ska täppas till. Till exempel genom att höra av dig till riksdagspartierna via insändare eller sociala medier. Än är inte sista ordet sagt.
 
Tillsammans förändrar vi världen!

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR