2018-02-10

13 miljoner arabisktalande barn utan skolgångRSS

Redan 2009 presenterade UNDP en utredning som visade att den låga utbildningsnivå i området var det som höll utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern (MENA-regionen) tillbaka. Sedan dess har instabilitet och våld ytterligare skadat regionen. Konflikter och krig i framförallt Irak, Syrien, Jemen och Libyen har drivit miljoner människor på flykt och helt slagit sönder utbildningssystemet på många håll.
Mer än 21 miljoner barn – vart femte barn i MENA-regionen – riskerar att missa stora delar av sin utbildning. 13 miljoner barn står helt utanför skolan. De här barnen är extremt sårbara och lätta offer för radikalisering.
 
Även i länder som inte är direkt berörda av konflikterna står många barn utanför skolsystemet, ofta på grund av fattigdom men också av den enkla anledningen att de är flickor. De skolor som finns är ofta dåligt utrustade med lärare som har bristfällig utbildning och som förlitar sig på våld för att upprätthålla disciplin och ordning i klassen. De färdigheter som hjälper till att bygga karaktär och forma bättre samhällen lärs inte ut alls. Även barnens föräldrar har behöver hjälp och vägledning för att fostra sina barn.
 
- Genom våra satellitsända kanaler når vi mer än 500 miljoner människor, men även om vi bara skulle nå några tusen barn genom SAT-7 Academy, hade det ändå varit värt det. En tittare kan växa upp och bli ett instrument till verklig förändring i sitt samhälle. Ett av de här barnen skulle kunna vara sitt lands framtida president. 
Dr. Terence Ascott, verkställande direktör SAT-7
 
För att möta det här enorma behovet har organisationen SAT-7 startat ytterligare en TV-kanal, SAT-7 Academy ett komplement till den populära barnkanalen, SAT-7 Kids, som under förra året hade 1,3 miljoner tittare. Tanken är att man genom Satellit-TV och Internet ska inspirera och ge tillgång till grundläggande utbildning i hela MENA-regionen. Kanalen ger flyktingar och andra barn som står utanför skolsystemet en möjlighet till grundläggande utbildning. Kanalen ger också stöd till lärare och föräldrar att utveckla sin egen undervisning. Målet är att stödja, inte ersätta, klassrumsbaserad skolgång. Utöver grundläggande utbildning finns även program som uppmuntrar barn att behandla alla lika, även den som inte är som de. Man uppmuntrar till kritiskt tänkande och hjälper ungdomar att förstå att situationer inte alltid är svarta och vita. Lärare uppmuntras att öppna upp för kreativa samtal och mer demokratiskt tänkande i klassrummet. På så sätt hoppas SAT-7 att man kan hjälpa till att bygga mer toleranta och inkluderande samhällen i den arabisktalande världen.
 

Genom en gåva kan du vara en del i arbetet

eller via Swish: 123 138 89 82
 
 
- Utbildning handlar om att utveckla positiva värderingar och attityder. Vi vill forma ett inkluderande, kreativt och demokratiskt samhälle av barn, föräldrar och lärare. Och vi hoppas att vårt holistiska tillvägagångssätt kommer att göra det möjligt för SAT-7 Academy att göra avtryck i detta område.
Dr. Terence Ascott, grundare och verkställande direktör SAT-7
 
 
 

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR